Om Spaceplan

VI UDFØRER SPACEPLANNING
Spaceplanning er at tænke og arbejde med strategisk, taktisk og praktisk arealanvendelse og rumlige forhold.

Vi er en arkitektvirksomhed, hvis primære kompetence er rådgivning om design af de mest optimale fysiske rammer for virksomhed. Vi bistår offentlige såvel som private virksomheder, organisationer og andre, som vil optimere deres fysiske rammer.

Vores kompetencer spænder fra analyser, strategier, styring af brugerdrevne processer til konkret design og implementering af indretninger.

Vi arbejder målrettet med at formgive, udtrykke og understøtte mål for arbejds- og samarbejdsformer, vidensdeling og resultater gennem meningsfyldte fysiske rammer.